Datos del curso:

Fecha inicio: 08/09/2020

Contacto: 981278181

CÓD. CURSO: 2020/000027-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30463

TIPO DE FORMACIÓN: CNV

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 08/09/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 9:30-14:30

CENTRO DE FORMACIÓN: CONCELLO DA CORUÑA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA PASEO DE LOS PUENTES, N¿ 2 – baixo

TELÉFONO: 981278181

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: CORUÑA, A

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: ADGD0308 – Actividades de xestión administrativa

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO