Datos del curso:

Fecha inicio: 21/12/2020

Contacto: 886151093

CÓD. CURSO: 2019/006107-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 40207

TIPO DE FORMACIÓN: MEP

TIPO: Curso que admite: Desempregados | Ocupados conta allea

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 21/12/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 8:30 a 14:30 h

CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA PAZOS FONTENLA, N¿ 10

TELÉFONO: 886151093

EMAIL:[email protected]

CONCELLO: BUEUPROGRAMA:XXMAPX0110

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO