Datos del curso:

Fecha inicio: 20/04/2020

Contacto: 986314200

CÓD. CURSO: 2019/002050-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 31074

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 20/04/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 9:10 – 14_10

CENTRO DE FORMACIÓN: PATRONATO MUNICIPAL BEIRAMAR

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA A CARRASQUEIRA S/N TIRAN

TELÉFONO: 986314200

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: MOAÑA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: SSCS0208 – Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
MF1016 – Apoio na recepción e acollida en institucións de persoas dependentes
UF0127 – Apoio na recepción e acollida en institucións de persoas dependentes
UF0128 – Apoio na organización de actividades para persoas dependentes en institucións
MF1017 – Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións
MF1018 – Intervención na atención sociosanitaria en institucións
MF1019 – Animación social de persoas dependentes en institucións
UF0129 – Animación social de persoas dependentes en institucións
UF0130 – Mantemento e mellora das actividades diarias de persoas dependentes en institucións
UF0131 – Técnicas de comunicación con persoas dependentes en institucións
MP0029 – Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO