Datos del curso:

Fecha inicio: 24/08/2020

Contacto: 981755356

CÓD. CURSO: 2019/000235-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 31176

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 24/08/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: L,M,X,J,V 15:30 A 20:30

CENTRO DE FORMACIÓN: GABA FORMACIÓN, S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA LIRIOS, Nº 16 – BAIXO

TELÉFONO: 981755356

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: CARBALLO

PROGRAMA: FCOV22 – Comunicación en lingua castelá N2

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO