Datos del curso:

Fecha inicio: 26/03/2020

Contacto: 981522426

CÓD. CURSO: 2019/002095-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 31176

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 26/03/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 15:30-20:30

CENTRO DE FORMACIÓN: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN)

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA AMIO – PARQUE EMPRESARIAL COSTA VELLA, Nº 114

TELÉFONO: 981522426

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: FCOV22 – Comunicación en lingua castelá N2

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO