Datos del curso:

Fecha inicio: 14/09/2020

Contacto: 886151093

CÓD. CURSO: 2019/005471-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 40196

TIPO DE FORMACIÓN: MEP

TIPO: Curso que admite: Desempregados | Ocupados conta allea

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 14/09/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 15:30 a 20:30 H

CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA PAZOS FONTENLA, Nº 10

TELÉFONO: 886151093

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: BUEUPROGRAMA: XXMAPX0101

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO