Datos del curso:

Fecha inicio: 11/06/2020

Contacto: 981364010

CÓD. CURSO: 2019/002380-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 46553

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 11/06/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 16:00 a 21:00

CENTRO DE FORMACIÓN: THE LONDON INSTITUTE, S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA AVDA DO REI, 72

TELÉFONO: 981364010

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: FERROL

PROGRAMA: SSCE13 – Francés a2

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO