Datos del curso:

Fecha inicio: 18/05/2021

Contacto: 986270904

CÓD. CURSO: 2020/000261-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30862

TIPO DE FORMACIÓN: MEP

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 18/05/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 16:00h a 22:00h

CENTRO DE FORMACIÓN: CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA Estrada vella de Madrid, N¿ 160

TELÉFONO: 986270904

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: IMAR0408 – Montaxe e mantemento de instalacións caliríficas
MF1156 – Organización e realización da montaxe de instalacións caloríficas
UF0610 – Organización e realización da montaxe de instalacións caloríficas
UF0611 – Posta en marcha e regulación de instalacións caloríficas
UF0612 – Prevención de riscos laborais e ambientais en instalacións caloríficas
MF1157 – Mantemento preventivo de instalacións caloríficas
UF0613 – Mantemento preventivo de instalacións caloríficas
UF0614 – Mantemento correctivo de instalacións caloríficas
MP0128 – Montaxe e mantemento de instalacións caliríficas

The post Curso gratuíto: Montaxe e mantemento de instalacións caliríficas appeared first on Cursos Inem Web.Más detalles del curso