Datos del curso:

Fecha inicio:  08/06/2020

Contacto: 986215000

CÓD. CURSO: 2019/004395-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 45889

TIPO DE FORMACIÓN: UFE

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador ten compromiso de contratación cunha porcentaxe do 40 %.

INICIO: 08/06/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 06:00 a 14:00

CENTRO DE FORMACIÓN: PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.

LUGAR IMPARTICIÓN: AVENIDA CITROEN, Nº 3

TELÉFONO: 986215000

EMAIL: [email protected]

CONCELLO: VIGO

PROGRAMA: TMVL04CCC – Operario/a de liña de produción automatizada Groupe PSA

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO