Datos del curso:

Fecha inicio:26/11/2020

Contacto: 981801555

CÓD. CURSO: 2019/001564-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30659

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 26/11/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 15:00 a 21:00

CENTRO DE FORMACIÓN: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA PONTE PEDRIÑA DE ARRIBA

TELÉFONO: 981801555

EMAIL:antonio.garcia@fundacionlaboral.org

CONCELLO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3   

PROGRAMA:ELES0110 – Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios
     MF0826 – Sistemas e equipos para a recepción e distribución de radio e televisión
          UF1323 – Sistemas e equipos para a recepción e distribución de radio e televisión
          UF1324 – Planificación das instalacións de radio e televisión
          UF1325 – Mantemento en instalacións de radio e televisión
     MF0827 – Sistemas e equipos para a recepción e distribución de sinais de telefonía
          UF1326 – Sistemas e equipos para a recepción e distribución de sinais de telefonía
          UF1327 – Planificación das instalacións de telefonía en edificios
          UF1328 – Mantemento nas instalacións de telefonía en edificios
     MF0828 – Sistemas e equipos para as redes de voz e datos en edificios
          UF1329 – Sistemas e equipos para as redes de voz e datos en edificios
          UF1330 – Planificación das redes de voz e datos en edificios
          UF1331 – Mantemento nas redes de voz e datos en edificios
     MP0282 – Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO