Datos del curso:

Fecha inicio: 23/11/2020

Contacto: 886124033

CÓD. CURSO: 2020/000055-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30778

TIPO DE FORMACIÓN: CNV

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 23/11/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS De luns a venres de 16:00 a 21:00 horas

CENTRO DE FORMACIÓN: CONCELLO DE VIGO

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA TEIXUGUEIRAS, N¿ 11 – BAIXO

TELÉFONO: 886124033

EMAIL: consultoriamoba@gmail.com

CONCELLO: VIGONIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 1

PROGRAMA: HOTR0108 – Operacións básicas de cociña
MF0255 – Aplicación de normas e condicións hixiénica-sanitarias en restauración
UF0053 – Aplicación de normas e condicións hixiénica-sanitarias en restauración
UF0054 – Aprovisionamento de materias primas en cociña
UF0055 – Preelaboración e conservación culinarias
MF0256 – Realización de elaboracións básicas e elementais de cociña e asistir na elaboración culinaria
UF0056 – Realización de elaboracións básicas e elementais de cociña e asistir na elaboración culinaria
UF0057 – Elaboración de pratos combinados e aperitivos
MP0014 – Operacións básicas de cociña

VER FUENTE OFICIAL DEL COMUNICADO